Till startsidan
Start / Om regionen / Grafisk manual / Grafiska element

Grafiska element

Vår symbol består av skogsstjärnan som är Värmlands landskapsblomma. Den använder vi som ett grafiskt element. Skogsstjärnan kan användas i profilskapande och dekorativa syften men ersätter aldrig logotypen.

Det grafiska elementet ligger i 80 procent färgton i bakgrundsfärgen eller som 15 procent opacitet i vit.

Storlek

Minsta storleken på skogsstjärnan bestäms med hjälp av mittlinjen på ritytan. Beroende på var skogsstjärnan placeras ska en eller två knappar vara utfallande och kronbladen på motsatt sida ska korsa mittlinjen. 

Placerad efter långsidan

Knappen längst till vänster/höger försvinner ur bild motsatt kronblad korsar mittlinjen, max två knappar faller ut i nederkant eller max en iöverkant. 

Placerad i nederkant

De två nedersta ståndarna försvinner ur bild motsatt kronblad korsar mittlinjen, max en knapp faller ut på sidan. 

Placerad i överkant

Översta knappen försvinner ur bild, motsatt kronblad korsar mittlinjen, max en knapp faller ut på sidan.

Knappen som grafiskt element

Skogsstjärnans knapp används fristående som grafiskt element, förslagsvis i en av de kompletterande färgerna. Knappen används för att lyfta viktiga eller korta budskap då cirklarna drar ögat till sig. Cirklarna kan läggas utfallande, på bild, infälld i ett textflöde och kan även innehålla våra symboler vid behov.

Strängen som grafiskt element

Även skogsstjärnans sträng används som del av ett grafiskt element. Tillsammans med en platta i en nyans av strängfärgen skapar den användbara textrutor, namnskyltar eller Powerpointavsnitt. 

Informationsrutor används för lyfta extra viktig text och lätta upp texttunga dokument. De stärker profilen och uppmärksammar informationen i rutan. 

Strängen ska alltid ligga i 100 procent färg med en ruta på 15 procent färgton av strängfärgen eller med 80 procent opacitet.

Exempel på namnskylt i en film och placerad i ett textflöde.

Ikoner som grafiskt element

Våra ikoner är ytterligare ett verktyg som hjälper oss att skapa igenkänning i vårt kommunikationsarbete. Vi använder våra ikoner om vi vill illustrera ett komplext sammanhang, förtydliga en funktion eller stödja ett budskap.

Ikon placerad på en bild respektive i ett textflöde.

Ikonerna kan ligga i en rund cirkel eller knapp eller placeras fristående i exempelvis en informationsruta.

Ikonerna tar vi fram med hjälp av FontAwesome Pro som är ett ikontypsnitt. Kontakta kommunikationsavdelningen om du vill ha hjälp att ta fram en ny ikon.

Exempel på ikoner och färgsättning.

Tänk på!

Använd det grafiska elementet sparsamt och rådfråga alltid kommunikationsavdelningen innan för att få elementet kvalitetssäkrat.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?