Till startsidan

Exteriöra skyltar

Skyltar som informerar om regionens verksamhet är viktiga för vår tillgänglighet. Skyltsystemet bygger på vår grafiska profil och ska ha en tydlig avsändare genom vår logotyp.

Här förklarar vi de riktlinjer som ska efterföljas när nya exteriöra skyltar tas fram. Vi har ett basutbud som vi i största möjliga mån bör hålla oss till. Vid undantagsfall eller speciella förutsättningar kontakta kommunikationsavdelningen.

Basskylt 1: Ljuslåda

Används på mindre verksamheter såsom vårdcentraler.

Exempel på skylt.
Exempel på skylt.
 • Modellen på ljuslådan vi använder är Panel Blockout Glow. Denna ljuslåda har en bakgrund som inte släpper genom något ljus, vilket gör att enbart texten lyser.
 • Skyltfärg är primärfärgen med vit text.
 • Namnet skrivs i Neue Helvetica Bold.
 • Marginalernas bredd motsvarar en versal bokstav (O). I underkant räknas marginalen från ett p:s nedstapel, så även om det inte finns någon bokstav i verksamhetsnamnet med en nedåtgående stapel ska den undre marginalen vara lika hög som om det fanns. 
 • Logotypen storlek bestäms av versalhöjden; texten i logotypen ska vara samma som versalhöjden.
 • En skogsstjärnas bredd mellan verksamhetsnamn och logotyp. 
 • Logotypen linjeras med typografin. Vid tvåradiga skyltar linjeras logotypen med nedre raden.

Befintliga skyltar

Ibland har vi befintliga ljuslådor med andra mått än vad dessa regler genererar.

Basskylt 2: Ljuslåda med relief

Används på större verksamheter såsom sjukhus och större vårdcentraler. 

Exempel på skylt.
 • Modellen på ljuslådan vi använder är Panel Blockout Glow med 10 mm relief samt vit outline. Denna ljuslåda har en bakgrund som inte släpper genom något ljus, vilket gör att enbart texten lyser.
 • Skyltfärg är primärfärgen med vit text.
 • Namnet skrivs i Neue Helvetica Bold.
 • Marginalernas bredd motsvarar en versal bokstav (O). I underkant räknas marginalen från ett p:s nedstapel, så även om det inte finns någon bokstav i verksamhetsnamnet med en nedåtgående stapel ska den undre marginalen vara lika hög som om det fanns. 
 • Logotypen storlek bestäms av versalhöjden; texten i logotypen ska vara samma som versalhöjden.
 • En skogsstjärnas bredd mellan verksamhetsnamn och logotyp. 
 • Logotypen linjeras med typografin. Vid tvåradiga skyltar linjeras logotypen med nedre raden.

Befintliga skyltar

Ibland har vi befintliga ljuslådor med andra mått än vad dessa regler visar. Kontakta då kommunikationsavdelningen för att få hjälp.

Basskylt 3: Lamellplåt eller plast

Används för mindre verksamheter, ofta sådana som är inrymda i fastigheter med andra hyresgäster.

Exempel på skylt.
 • Lamellskylten kan göras i plåt eller i plast.
 • Lamellskylten har samma förhållningsregler som ljuslådan.
 • Skyltfärg är primärfärgen med vit text.
 • Namnet skrivs i Neue Helvetica Bold.
 • Marginalernas bredd motsvarar en versal bokstav (O). I underkant räknas marginalen från ett p:s nedstapel, så även om det inte finns någon bokstav i verksamhetsnamnet med en nedåtgående stapel ska den undre marginalen vara lika hög som om det fanns. 
 • Logotypen storlek bestäms av versalhöjden; texten i logotypen ska vara samma som versalhöjden.
 • En skogsstjärnas bredd mellan verksamhetsnamn och logotyp. 
 • Logotypen linjeras med typografin. Vid tvåradiga skyltar linjeras logotypen med nedre raden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?