Till startsidan
Start / Om regionen / Grafisk manual / Om den grafiska profilen

Om den grafiska profilen

En gemensam grafisk profil är viktig för att ge ett enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden. Genom att konsekvent arbeta utifrån dessa regler ökar igenkänningen och vi får bättre genomslag i vår kommunikation.

Vår grafiska profil är framtagen för att underlätta och säkerställa ramarna för detta arbete. Här finns till exempel regler för hur logotypen ska användas, vilka typsnitt som ska användas samt vägledning för hur trycksaker, annonser, informationsmaterial och profilprodukter ska se ut.

Den grafiska profilen är framtagen för samtliga inom organisationen men kan i visa fall kräva att du är van att arbeta med kommunikation och formgivning. Om du har frågor är du därför alltid välkommen att vända dig till kommunikations­­av­delningen som gärna hjälper dig vidare!

Andra varumärken inom regionen

Denna manual behandlar inte de undervarumärken som idag finns i regionen och som har egna grafiska profiler.

Det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer och regler för kommunikation gällande exempelvis Folktandvården Värmland, Karlstadsbuss, Värmlandstrafik och 1177. 

Kampanjmanér och övriga profiler

Särskilda kampanjer och projekt kan ha egna profiler. Dessa regleras oftast i en egen enklare profil eller ett manér. Riktlinjer kring hur dessa ska fungera finner du även i denna manual. För att ta fram en egen form för ett projekt eller verksamhet krävs beslut från kommunikationsdirektören.

Ändringar, tillägg och avsteg

Eventuella ändringar, tillägg och avsteg från denna manual beslutas av kommunikationsdirektören.

Om du har frågor

Har du frågor om hur exempelvis profilen får tillämpas kontakta
formgruppen@regionvarmland.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?