Till startsidan
Start / Om regionen / Grafisk manual / Bildmanér

Bildmanér

Bilder har stor betydelse för hur kommunikation uppfattas och vilka Region Värmland är som avsändare. Bildmanéret beskriver vilken typ av bilder du ska använda. Den är ett stöd både när du ska välja bland befintliga bilder eller när du ska genomföra en fotografering.

Bilden

Region Värmlands bilder gestaltar både nutid och framtid. Det innebär att bilderna visar en verklighet som den ser ut just nu, men också hur vi vill att den ska se ut.

Använd bilder som:

 • innehåller liv och rörelse
  Till exempel återger interaktion mellan människor som kommunicerar, agerar, samarbetar, samtalar.
 • förmedlar glädje utan att förlora trovärdigheten
  Till exempel entusiastiska och glada människor som är närvarande i situationen.
 • är seriösa utan att vara tråkiga
  Till exempel fokuserade personer som är engagerade i sitt arbete.

Undvik bilder:

 • som inte känns autentiska
 • som visar stereotyper
 • som enbart visar ryggar.
  Ryggbilder kan i undantagsfall användas för att illustrera en känslig fråga/situation, till exempel utsatta barn.

Vårdbilder

Vårdbilder ställer särskilda krav på hygienregler:

 • kortärmad klädsel
 • inga smycken
 • långt hår ska vara uppsatt.

Normkritiskt bildval

Det finns en mångfald i Värmland och därför behöver vi vara medvetna vid våra bildval. Alla personer i Värmland ska känna sig inkluderade – oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ett normkritiskt bildval utgår från diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. De bilder som Region Värmland använder ska inte befästa gamla normer, utan hellre ifrågasätta befintliga normer.

Det kan vi göra genom att ställa ett antal frågor:

 • Vilka personer syns på bilder?
 • Är det både kvinnor, män och andra med olika utseende?
 • Hur är åldersfördelningen?
 • Finns personer med synlig funktionsnedsättning eller religiösa attribut representerade på bild?
 • Vilken socioekonomisk grupp signalerar de illustrerade genom sin klädsel eller sina accessoarer?
 • Vilka framställs som aktiva respektive passiva på bilden?
 • Säger bildens sammanhang, miljö eller sammansättning något som befäster eller utmanar normer?

Vi tar stöd av Schyst – en handbok i jämlik kommunikation i vårt arbete med bilder.

Press- och porträttbilder

Region Värmlands press- och porträttbilder ska tas i liggande format. Bilder i liggande format ger oss bättre förutsättningar att använda bilderna i olika kanaler. Stående bilder används inte i lika stor utsträckning i dag när publicering i huvudsak sker digitalt.​

Tänk på att:

 • Bilden ska tas i den miljö som personen arbetar i, är knuten till eller i en neutral miljö. Försök undvika vit vägg.​
 • Det ska finnas möjlighet att beskära bilden till ett annat format (stående).
 • Vi inte tar bilder i onödan utan bara där det finns ett faktiskt behov

Illustrationer

Vid vissa tillfällen är det enklare och mer lämpligt att använda illustrationer. Det gäller främst när du ska gestalta sådant som är svårt att bildsätta, exempelvis känsliga situationer som våld i nära relationer eller för att illustrera abstrakta resonemang.

Tänk på!

Följ Dataskyddsförordningen - GDPR (imy.se).

Följ också upphovsrättslagen (riksdagen.se) och försäkra dig om att du har rätt att använda bilden i det aktuella sammanhanget.

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har några funderingar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?