Till startsidan
Start / Om regionen / Grafisk manual / Teckensnitt

Teckensnitt

Typografi är en viktig del av vår grafiska profil. Använd våra valda teckensnitt så vi blir en tydlig avsändare och lättare att känna igen. Här kan du läsa om när du ska använda de olika teckensnitten.

Vardagsteckensnitt

Till vardags (till exempel i word och powerpoint) använder vi Arial och Times New Roman som finns att tillgå på alla datorer och därför är lättillgängliga och fungerar även om du byter dator eller lånar en när du exempelvis ska hålla i en presentation.

Vårt vardagstypsnitt används i tre skärningar:

 • Bold
 • Regular
 • Regular Italic

Times New Roman, Regular används vid produktioner med lång löptext.

Identitetsteckensnitt för trycksaker

I marknadsföringsmaterial använder vi genomgående Neue Helvetica. Typsnittet är en klassisk sans-serif som är både funktionell och läsbar. Dess enkla och neutrala karaktär gör att innehållet kan tala för sig själv, utan dekorativa element.

Tillsammans med logotypen och våra färger bidrar typsnittet till att ge en tydlig karaktär. Identitetstypsnittet används i allt från stora rubriker till brödtext och tabeller. 

Vårt identitetsteckensnitt används i skärningarna:

 • Bold
 • Roman
 • Regular italic
 • Light

Tänk på!

Vid avancerade grafiska produktioner kan typsnittet behöva kompletteras med fler skärningar eller ytterligare typsnitt. Beslut om avsteg tas av kommunikationsavdelningen.

Teckensnitt på webb

På våra webbplatser använder vi Neue Helvetica 75 Bold som rubriktypsnitt och Open Sans i brödtext och ingresser. Open sans har valts särskilt till webben. Typsnittet är framtaget av Google och har hög läsbarhet på skärm, vilket är viktigt ur tillgänglighetssynpunkt.

Teckensnitten används i fyra skärningar:

 • Bold
 • Regular
 • Regular Italic
 • Light

Typografi

Typsnittet Neue Helvetica ska användas med sina olika skärningar, Bold, Roman och Roman italic, i hela typografin.

Rubriker

Rubriker skrivs med Neue Helvetica 75 Bold. Använd alltid rubriker i 100 procent av en våra profilfärger (ej gul), svart eller vitt.

Ingress

Ingresser skrivs med Neue Helvetica 45 Light.

Brödtext

Brödtext skrivs med Neue Helvetica 55 Roman. Brödtext och andra större mängder text bör alltid skrivas i svart. För att behålla läsbarheten, undvik att använda text mindre än 6 punkter.

Tänk på!

I produktioner som saknar mallar se över textens kägel (radavstånd) och satsbredd (radbredd) för att säkerställa att du får en lättläst och tillgänglig text. För liten kägel gör att raderna flyter ihop och för stor kägel gör att raderna svävar isär. Testa dig fram för att hitta rätt kägel.

Satsbredden utgår ifrån antal tecken som får plats på raden. Den ultimata satsbredden sägs vara mellan 55 och 65 tecken lång.

Justera aldrig de befintliga mallarnas typografiska inställningar.

Rubriknivåer

Rubriker bör ha dessa storleksförhållanden mellan varandra:

 • H1 – 100 procent
 • H2 – 60 procent
 • H3 – 50 procent
 • H4 – 50 procent
 • Brödtext – 50 procent

Exempel: Om en H1 är i 20pkt, ska en H2 vara 12pkt, H3, H4 samt brödtext 10pkt.

Tänk på!

Vid text på skärm ska kursiv text undvikas då det kan vara svårläst. Håll nere antalet rubriknivåer så gott det går.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?