Till startsidan

Logotyp

Vår logotyp är vår viktigaste identitetsbärare. Ordbilden tillsammans med vår symbol skapar en tydlig visuell avsändare.

Logotypen finns representerad på allt material inom all vår kommunikation. Därigenom får vi en tydlig avsändare. Grundregeln är att den alltid ska uppträda enhetligt och behandlas konsekvent.

Logotypen finns i tre varianter. En primär huvudlogotyp och två sekundära.  

Huvudvariant av logotypen

Den tvåradiga varianten av logotypen använder vi så ofta vi kan. Skogsstjärnan och ordbilden får här synas lika mycket. Den är också lätt att jobba med i både litet och stort format.

Hämta den tvåradiga logotypen i filformatet .png

Sekundära logotyper

För att tillgodose alla olika behov finns två sekundära logotyper. Dessa används främst av kommunikationsavdelningen i exempelvis profilskapande syfte där vi vill lyfta skogsstjärnan eller på en begränsad yta där vår primära logotyp inte ryms. Den enradiga logotypen används sällan och i särskilda undantagsfall.

Logotypens färger

Logotypen finns i tre färgvarianter och finns i blått, vitt och svart. Vi använder den blå alternativt den vita logotypen i första hand. Ingen skuggning eller andra effekter får förekomma.

Logotypens storlek

Minsta mått för logotypen. Om varianterna görs i mindre storlek blir läsbarheten inte tillräcklig. Logotypens proportioner (bredden i förhållande till höjden) är fast och ska aldrig förändras. Vid tryck i små format bör den svarta logotypen användas.

  • Den primära logotypens minsta bredd är 20 mm eller 120 pixlar.
  • Den centrerade treradiga logotypens minsta bredd är 14 mm eller 80 pixlar.
  • Den enradiga logotypens minsta bredd är 30 mm eller 175 pixlar.

Logotyp mot bakgrund

Vår logotyp får användas på några olika sätt beroende på i vilket sammanhang den ska användas. Placering mot en bild kräver att bilden är lugn och enhetlig. Logotypen bör ha hög kontrast mot bakgrunden för att möta våra tillgänglighetskrav.

Friyta kring logotypen

Logotypens friyta är den minsta mängd "luft" som ska omge logotypen, minimiavstånd kring logotypen som måste vara fri från texter och bilder. För att avgöra friytan tar du hjälp av storleken på bokstaven R i logotypen eller hela ordbilden i den stående logotypen enligt bildexemplet.

Friytan är relativ och beror på hur stor logotypen är och vilken variant av logotypen som används. Friytan ger extra ljus och luft, vilket gör att logotypen framträder tydligt.

Rörlig logotyp

Vår logotyp finns även i en rörlig version där den animeras fram. Den rörliga logotypen kan används i film och digitala material. 

Samarbetslogotyp

När vi är samarbets­partner har vi några varianter på logotypen som kan användas. Samarbetslogotyperna finns i varianterna:

  • I samarbete med
  • Finansierat av
  • Med stöd av

Samarbetslogotyperna finns i svart och vit.

Läs mer om regionens riktlinjer gällande avsändare.

 

Kontakta formgruppen@regionvarmland.se om du behöver tillgång till någon av varianterna av logotypen eller ifall du har frågor.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?