Till startsidan
Start / Om regionen / Grafisk manual / Titlar och benämningar på engelska

Titlar och benämningar på engelska

När det gäller översättning av titlar och benämningar finns det inget tydligt rätt eller fel. Det finns ingen gemensam nomenklatur som gäller för alla länder i världen. Den här sidan ska ses som förslag. Man måste vara lyhörd för vad som används när man möter personer med motsvarande titlar och verksamheter i andra länder och regioner.

Översättningen är i första hand till för att beskriva vilken funktion en viss tjänsteperson eller ett visst politiskt organ har.

Termerna är översatta till EU-anpassad engelska. I de fall de skiljer sig från amerikansk eller brittisk engelska finns även de alternativa översättningarna. Översättning av titlar och beteckningar ska ses som förslag på översättning.

Region Värmland heter Region Värmland även på engelska.

Den geografiska platsen och länet ska inte översättas utan heter Värmland.

Politisk organisation

 • Regionfullmäktige: Regional Assembly eller Regional Council (båda är godkända alternativ)
 • Ordförande i regionfullmäktige: President of the Regional Assembly eller President of the Regional Council
 • 1:e vice ordförande i regionfullmäktige: First Vice President of the Regional Assembly eller First Vice President of the Regional Assembly Regional Council
 • 2:e vice ordförande i regionfullmäktige: Second Vice President of the Regional Assembly eller Second Vice President of the Regional Council
 • Regionfullmäktiges presidium: Regional Assembly Presiding Committee eller Regional Council Presiding Committee
 • Ledamot i regionfullmäktige: Member of the Regional Assembly eller Member of the Regional Council, alternativt Regional Councillor
 • Ersättare i regionfullmäktige: Deputy Member of the Regional Assembly eller Deputy Member of the Regional Council
 • Regionstyrelsen: Regional Executive Board eller Regional Executive Committee
 • Ordförande i regionstyrelsen: President of the Regional Executive Board eller President of the Regional Executive Committee
 • Vice ordförande i regionstyrelsen: Vice President of the Regional Executive Board eller Vice President of the Regional Executive Committee
 • Regionstyrelsens presidium: Presiding Committee of the Regional Executive Board eller Presiding Committee of the Regional Executive Committee
 • Regionråd: Member of the Regional Executive Board eller Member of the Regional Executive Committee
 • Ersättare, regionråd: Deputy Member of the Regional Executive Board eller Deputy Member of the Regional Executive Committee
 • Politisk sekreterare: Political Secretary

Politiska partier

 • (C) Centerpartiet: Centre Party
 • (FP) Folkpartiet Liberalerna: Liberal Party
 • (KD) Kristdemokraterna: Christian Democratic Party
 • (MP) Miljöpartiet de gröna: Green Party
 • (M) Moderata Samlingspartiet: Moderate Party
 • (S) Socialdemokraterna: Social Democratic Party
 • (SD) Sverigedemokraterna: Sweden Democrats
 • (SiV) Sjukvårdspartiet i Värmland: Healthcare Party in Värmland
 • (V) Vänsterpartiet: Left Party

Tjänstepersoner

 • Regionledning: Regional Management
 • Regiondirektör: Regional Executive Officer
 • Hälso- och sjukvårdsdirektör: Healthcare Director
 • Regionutvecklingsdirektör: Regional Development Director
 • Utvecklingsdirektör: Director of Development
 • HR-direktör: Human Resources Director
 • Ekonomidirektör: Chief Financial Officer (CFO)
 • Kommunikationsdirektör: Communications and Public Affairs Director /
 • Director of Communications and Public Affairs
 • Kanslidirektör: Administrative Director
 • Tandvårdschef: Dental Care Director
 • Chef, regional utveckling: Head of Regional Development
 • IT-chef: Chief Information Officer (CIO)
 • Controller: Controller
 • Chefsjurist: Chief Legal Officer (CLO) General Counsel
 • Kulturchef: Cultural Affairs Director
 • Förvaltningschef: Executive Director
 • Enhetschef: Head of Unit, Head of (xx) Care Unit

Titlar inom hälso- och sjukvård

 • Allmänpraktiserande läkare: general practitioner, G.P.
 • AT-läkare: house officer, pre-registration house officer (UK), intern (USA)
 • Läkare, legitimerad: (fully) registered medical practitioner (UK), (fully) licensed medical practitioner (USA)
 • Läkare: doctor, physician (medical), surgeon (kirurg)
 • ST-läkare: senior house officer, registrar (UK), resident (USA)
 • Överläkare: consultant, director, head physician, senior physician (UK), senior specialist (US)
 • Biomedicinsk analytiker: biomedical scientist
 • Logoped: speech and language pathologist
 • Psykolog: psychologist
 • Sjuksköterska: nurse
 • Sjukgymnast, fysioterapeut: physiotherapist, physical therapist (USA)

Fler ord

Sveriges kommuner och regioner (SKR), har tagit fram en svensk-engelsk ordbok för kommuner och regioner. Den är gratis att ladda ner från SKR:s webbplats.

Svensk-engelsk ordbok för kommuner, landsting och regioner (skr.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?