Till startsidan
Start / Om regionen / Grafisk manual / Tillämpningar / Statistik och diagram

Statistik och diagram

När tabeller och diagram skapas görs det utifrån vår grafiska profil. Det viktigaste är att kontrasten mellan färgerna är god och läsbarheten hög.

Generella riktlinjer

 • Typsnitten sätts alltid i svart och i Arial eller Neue Helvetica.
 • Det får inte finnas ensamt informationsbärande färger.
 • Datapunkter bör skrivas ut så långt det är möjligt.
 • Alla element, som inte kan anses vara dekorativa, ska möta färgkontrastkraven.
 • Om diagrammet inte kan räknas som dekoration måste den ha en ALT-text.
 • 100 % ton av färger används primärt i diagram.
 • Var konsekvent i användandet av färger, att använda för många olika färger gör att intrycket blir rörigt och osammanhängande.

Stapeldiagram

  • För att undvika ensamt informationsbärande färger använder vi olika mönster på staplarna.
  • Vid behov kan toner av primärfärger användas.
  • Vid komplexa diagram ska informationen kunnas ta del av i anslutning via brödtext eller tabell.
  Bild på hur stapeldiagram ska se ut enligt Region Värmlands grafiska profil.

  Linjediagram

  • Vi använder linjeform konsekvent och i ordningen 1–5.
  • Vi rekommenderar ej fler än fem kategorier per linjediagram.
  • För att undvika ensamt informationsbärande färger använder vi olika utformning på linjer.

  Cirkeldiagram

  Cirkeldiagram kan ställas upp på två olika sätt;

  • genom att skriva ut kategori och data i diagrammet (Diagram 1)
  • eller ställa upp den bredvid (Diagram 2)
  • mönster kan användas på samma sätt som i stapel­diagram för att skilja kategorierna åt.
  • Mellan varje sektion ska en linje finnas (1,5 pt).

  Sidan uppdaterad

  Hjälpte sidan dig?