Till startsidan

Interreg Sverige-Norge

EU-programmet Interreg Sverige-Norge ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhälle och näringsliv inom olika insatsområden. Region Värmland koordinerar arbetet med att ta fram EU-programmet för den nya programperioden 2021-2027.

Programområdet omfattar Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Västernorrland och Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag, och Viken. Regionerna och fylkeskommunerna ska tillsammans ta fram ett programförslag som har sin utgångspunkt i gemensamma utmaningar, styrkeområden och specifika förutsättningar, med fokus på gränsregionala mervärden.

EU:s investeringsprioriteringar styr programmets utformning: 

  • Ett smartare Europa tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen 
  • Ett grönare, koldioxidfritt Europa som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete 
  • Ett mer sammankopplat Europa, med strategiska transportnät och digitala nät 
  • Ett mer socialt Europa som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård 
  • Ett  Europa som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela Europa. 

Arbetsprocess och kommunikation 

En arbetsgrupp svarar för det löpande programskrivningsarbetet, som koordineras av Camilla Tellås, Region Värmland. Arbetsgruppen rapporterar till en gemensam programkommitté bestående av politiska företrädare och representanter för ansvariga departement samt EU-kommissionen. 

Den 18 juni lämnade arbetsgruppen för Interreg Sverige Norge in sitt programförslag för kommande programperiod. Skrivprocessen har pågått under nio månader och involverat tjänstepersoner från samtliga berörda norska fylken och svenska regioner, däribland Värmland som på Näringsdepartementets uppdrag koordinerat arbetet.
Under våren har programförslaget varit på remiss, och de inkomna remissvaren har noggrant analyserats genom en systematik som identifierat hur varje svar förhållit sig till de olika delarna av remissutkastets innehåll. Resultatet av denna analys har varit vägledande för de förändringar som därefter gjorts i programtexten. Ansvariga politiker, liksom tjänstepersoner från Näringsdepartementet och EU-kommissionen, har kontinuerligt informerats om och godkänt arbetsgruppens textförslag.

Ett uppdaterat programförslag har nu, december 2021, lämnats in till Näringsdepartementet. Förslaget kommer att behandlas av Näringsdepartementet och därefter av EU-kommissionen, som båda kommer att lämna synpunkter på dess innehåll.

Det är därför sannolikt att ytterligare förändringar kommer att göras innan en slutlig programtext antas och programmet etableras (sannolikt våren 2022). Under 2022 kommer arbetsgruppen och förvaltande myndighet genomföra ytterligare insatser för att hålla alla berörda parter informerade och delaktiga.

Här kan du läsa mer om Interreg.

Kontakt

Camilla Tellås
Koordinator Interreg Sverige - Norge  2021-2027
camilla.tellas@regionvarmland.se
010- 8331032

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?