Till startsidan

Språksamtal och gåvoböcker

Att äga ett språk är en förutsättning för att kunna göra sin röst hörd och vara en del av ett demokratiskt samhälle. Språkets utveckling börjar innan barnet själv kan prata och ordförrådet utvecklas genom all kommunikation såsom högläsning, berättande och samtal.

Två ugglor som bläddrar i en bok.

Illustratör Matilda Ruta

Region Värmland vill genom Förundran - Bokstart i Värmland bidra till en ökad dialog kring vikten av högläsning och språkstimulans hos små barn. Därför har vi medverkat till att det startats upp nya rutiner för språksamtal inom barnhälsovården och på alla förskolor. Syftet är att möjliggöra ett likvärdigt erbjudande till alla familjer i Värmland.

Språksamtal och gåvobok vid 8 månader

Under barnets första år är hjärnan extra mottaglig för språkinlärning. Genom ett samarbete mellan bibliotek och barnhälsovård får alla familjer i Värmland ett enskilt språksamtal och en gåvobok när barnen är åtta månader. Här är barnhälsovården den viktiga länken mellan biblioteken och familjerna. Under hembesöket läser barnhälsovårdssjuksköterskan högt för barnet ur gåvoboken och fungerar som en läsande förebild. Efter ett enskilt språksamtal med vårdnadshavarna där vikten av högläsning och tidig språkstimulans lyfts fram överlämnas boken som en gåva från biblioteket.

Språksamtal och gåvobok under introduktionen på förskolan

Sedan hösten 2022 arbetar alla förskolor i Värmland utifrån en gemensam rutin. Rutinen ska bidra till en ökad dialog mellan förskola och hem kring vikten av högläsning och språkstimulans genom förskolans profession. Detta sker någon gång under barnets första tid på förskolan.

Förundran - Bokstart i Värmland har i denna satsning utgått från förskolans läroplan och forskningsrapporter framtagna av Kulturrådet. Forskning visar att en god tillgång till högläsning och språklighet på både förskola och hem bidrar till ökade möjligheter för barn senare i livet.

Introduktionen på förskolan sker oftast när barnet är mellan 1–3 år och går i Värmland till på flera olika sätt. Därför har vi tagit fram en rutin som alla kan luta sig emot oavsett struktur för introduktionsperioden. Den här gången är det pedagogen på förskolan som fungerar som en läsande förebild och läser högt ur en gåvobok. Även här ingår ett språksamtal med vårdnadshavarna. Genom denna rutin når vi alla barn som börjar i förskolan. Bokgåvan finansieras av Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?