Till startsidan
Till startsidan

Dialog och förståelse - skapandet av en gemensam handlingsplan

På Hagaborgs trygghetsboendet togs en användarresa över medarbetarnas vardag fram initialt i projektet.

Denna användarresa blev utgångspunkt när medarbetarna prioriterade vad de ville fortsätta jobba med i projektet. Ett av tre spår var dialog och förståelse. När en person ska flytta in på trygghetsboendet behöver olika aktörer samverka och ha förståelse för varandras uppdrag.

Det uppdagades att mycket av den frustration och stress som medarbetare upplevde kunde härledas till avsaknad av förståelsen för hur helheten fungerar och hur man bjuds med i dialogen. När en person ska flytta in på trygghetsboendet behöver olika aktörer samverka och ha förståelse för varandras uppdrag. En chef säger:

”Det känns oproffsigt när en inte har svar när kunder/anhöriga kommer och tittar.”

Vi började med att kartlägga de aktörer, funktioner och personer som finns runt en person som ska flytta in på ett trygghetsboende och genomförde kortare intervjuer med dem. Vi ville veta när de var i kontakt med andra aktörer, vilken information de behövde från andra för att kunna genomföra sitt uppdrag samt hur de upplevde sin egen roll i helheten. Vi intervjuade även de boende och deras anhöriga för att få deras perspektiv. Alla dessa samtal målar upp en ganska komplex bild, där livet möter verksamheten. En kund säger:

”Jag ville inte flytta men var så illa tvungen.”

När vi hade sammanställt denna bild bjöd vi in alla de personer som vi hade intervjuat för att skapa gemensam kunskap och förståelse. Under två workshops fick deltagarna formulera insikter utifrån sammanställningen, prioritera och därefter formulera utmaningsfrågor och idéer på lösningar.

Exempel på insikt

Vi har sett att det saknas förståelse hos kunder och anhöriga för vad ett trygghetsboende är. En medarbetare säger:

”Det står vårdboende på huset men det är ett trygghetsboende.”

Exempel på utmaningsformulering

Hur kan verksamheten fånga upp de kunder som eventuellt inte har rätt insats (boendetyp/hemtjänstinsatser)? En medarbetare säger:

”Hur går insamlingen av underlag för biståndsbeslut till?”

Idéerna som formulerade under den andra workshopen tog HR-strategerna med sig in i vård- och omsorgsförvaltningens gemensamma handlingsplan. Sammanlagt formulerades ett tiotal idéer som undersköterskor, sjuksköterskor, rehabkonsulter, chefer, HR och ledning varit med och tagit fram.

Metod som användes

Användarresa

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats