Till startsidan

Psykologisk trygghet och tillit i dialoger och processer

Hur skapar man ett gruppklimat som gör att de bästa idéerna kan bli synliga och tas tillvara?

I Försäkringskassans delprojekt intervjuade vi 21 medarbetare från fem olika team i vår inledande Utforska-fas. Vi ställde bland annat frågor om deras upplevelse av vad som påverkar hälsan på arbetet.

Komplexa arbetsuppgifter och en hög ärendemängd var faktorer som vi sedan tidigare tolkat in i begreppet arbetsbelastning, och visst fanns det fortfarande med i svaren. Men de faktorer som framförallt lyftes fram när vi frågade om arbetsbelastning handlade mer ofta om de sociala förhållandena. Om att känna sig sedd i sitt team. Att våga säga vad man tycker på möten. Rädslan för att göra fel inför eller gentemot sina kollegor. Vikten av att känna sig inkluderad, kompetent och omtyckt.

Nedan följer några samlade citat från våra intervjuer.

”Jag oroar mig ofta för att göra fel och att andra ska upptäcka det. Jag är livrädd att göra fel.”

”Känner mig väldigt utanför och osynlig. Ingen frågar mig något.”

”Jag har ingen positiv känsla när jag går ifrån möten. En och en i teamet är det ingen fara, där är alla väldigt ödmjuka, men när vi blir en grupp så händer det någonting.”

”Jag oroar mig ofta för vad de andra i teamet tänker om mig.”

Från ett delprojekt till flera delprojekt

Vi tog fasta på insikten om att tryggheten inom teamet är av stor vikt och påverkar både arbetsprestationer, trivsel och hälsan hos våra medarbetare.
När denna insikt lyftes fram inom Experio WorkLab kunde vi snart konstatera att denna insikt delades med övriga delprojekt.

I Säffle kommun fångades bland annat dessa citat under en workshop.

”Jag backar när det blir för högljutt.”

”Jag är nog den som inte säger så mycket …”

I Filipstads kommun fångades bland annat dessa citat.

”… man kan bli rätt uthängd om man gör misstag här. Och det pratas oftast då i korridoren och inne på rummen …”

”Jag känner att jag i mitt medarbetarskap har brustit. Jag har inte ställt mig upp och sagt att: ”Nu får ni vara tysta, det här tar vi inte på ett APT, det här tar vi någon annanstans …”

I Eda kommun kunde vi också se likande utmaningar och insikter.

Samarbetssvårigheter och kommunikationssvårigheter är exempel på utmaningar som identifierades och det var vanligt att medarbetarna kände sig otillräckliga och otrygga till följd av detta. Detta framkom även i samtal med cheferna som själva tyckte att det var svårt att ha dialog om, och arbeta med, den psykosociala arbetsmiljön.

Omvärld och forskning

”Dagens ledare måste vara villiga att anta uppgiften att utplåna rädsla ur organisationen för att skapa de rätta förhållandena för lärande, innovation och tillväxt.”

Citat från The Fearless Organizationa av Amy C. Edmondson.

Vi stöttade våra nyvunna insikter med vetenskapliga studier och forskning.
Med utgångspunkt från Amy C. Edmondsons bok The Fearless Organization och Will Schutz bok Den goda organisationen tog vi fram ett material för en workshop på cirka två timmar med "Psykologisk trygghet" som ledord.

Materialet är framtaget som en inledning på ett arbete kring psykologisk trygghet. Målet är att som arbetsgrupp börja diskutera hur psykologisk trygghet påverkar oss i vår arbetsvardag och ge arbetsgruppen en gemensam grundförståelse för vad psykologisk trygghet är och vilka fördelar tryggheten kan leda till.

På Försäkringskassan testade vi materialet i tio olika team, med mycket goda resultat.

Workshopmaterial

Att tänka på innan man använder materialet är att:

  • Det är framtaget för mindre grupper, max 10 - 12 personer. Vid större grupper bör grupperna delas.
  • Om möjligt, är det en fördel att vara två som leder passet.
  • Materialet lämpar sig bäst vid fysiska träffar då ingen är med via datorlänk, utan samtliga på plats i rummet.
  • Detta är en inledning och en start, lyssna in och ta arbetet vidare utifrån just denna arbetsgrupps behov.

Workshopsmaterial med reflektionsfrågor och övningar (Powerpoint). Powerpoint, 10 MB.

Tre filmer om psykologisk trygghet

Filmerna illustrerar exempel på olika typer av bemötande. Hur är det på din arbetsplats? Kan vi arbeta med att stärka tryggheten?

Är det lätt eller svårt att be om hjälp?

Är det säkert att ta en risk?

Värdesätts färdigheter och talanger?

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?