Start / Klarälvdalen / Om skolan / Regler och villkor / Alkohol- och drogregler

Alkohol- och drogregler

Alla narkotiska substanser som inte är förskrivna av läkare är absolut förbjudna inom skolans område och i alla aktiviteter i skolans regi. Vi följer vårt lands lagar och överträdelser beivras enligt dessa. Drogtester kan förekomma.

Klarälvdalens folkhögskola vill skapa de bästa förutsättningarna för en trygg miljö med möjligheter till god studiemiljö. Att värna om en drogfri miljö på skolan är ett uttryck för solidaritet och hänsyn till studiekamrater och personal.

Varje deltagare måste skriva under ett avtal för att få börja på skolan.

Åtgärder

Vid misstanke om brott mot skolans drogpolicy:

åtgärder vid misstanke om narkotika förekomst

Vid oro eller misstanke om brott mot skolans policy när det gäller att narkotikapreparat förekommer blir

 • Rektor informerad.
 • Rektor hämtar in information från berörd kursansvarig lärare.
 • Rektor beslutar om åtgärder utifrån vad som framgår i policyn och avtal.
 • Deltagaren kallas till samtal där rektor och kursansvarig lärare deltar.
 • Nekar deltagaren till hantering av narkotikapreparat.
 • Erbjuds drogtest.
 • Nekar deltagaren till drogtest avbryts avtal för studieplats och hyreskontrakt (om deltagaren bor på internat) och deltagaren får lämna skolan omedelbart.
 • Om deltagaren tackar ja till drogtest och testet visar negativt svar behåller deltagaren sin studieplats.
 • Om deltagaren tackar ja till drogtest och testet visar positivt svar avbryts avtal för studieplats och hyreskontrakt (om deltagaren bor på internat) och deltagaren får lämna skolan omedelbart.
 • Medger deltagaren att hen har hanterat narkotika relaterade preparat avbryts avtal för studieplats och hyreskontrakt (om deltagaren bor på internat) och deltagaren får lämna skolan omedelbart.

Rutiner vid antagning

I samband med intervju informeras den sökande om skolans alkohol- och narkotikapolicy och krav på drogfrihet. För sökande som har pågående samarbete med behandlingshem eller socialtjänst tas referenser

Alkoholförtäring får endast förekomma i separata boende där du som bor haft önskemål om ett boende där alkohol är accepterat. Det får endast ske på ett sånt sätt att andra boende på internat och intillliggande samhälle inte störs. Du lämnar önskemål på ditt boende via blankett till internatföreståndaren efter antagning.

Godkännande vid ansökan

Varje deltagare måste läsa och godkänna följande avtal för att kunna få börja på Klarälvdalens folkhögskola. Detta gör jag vid min ansökan.

Jag förbinder mig genom mitt godkännande att respektera Klarälvdalens folkhögskolas narkotika-, alkohol- och rökfria miljö. Jag är också medveten om att drogtester kan förekomma vid misstanke om brott mot avtalet eller slumpvisa tester. Om jag nekar till att medverka på ett drogtest tolkas det som ett positivt resultat.

Det innebär

 • att jag inte använder eller förvarar, är påverkad av eller hanterar narkotika eller andra substanser med berusande effekt
 • att förtäring av alkohol är förbjuden på alla aktiviteter som arrangeras av skolan
 • att jag endast röker på anvisad plats. Gäller även e-cigaretter.

Som narkotika räknas inte läkemedel som har förskrivits av läkare

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?