Start / Klarälvdalen / Om skolan / Regler och villkor / Lokaler och arbetsmiljö

Lokaler och arbetsmiljö

Folkhögskolestudier jämställs med arbete i arbetsmiljölagen. Som studerande på folkhögskola ska du ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet på skolan.

Du som studerande företräds av ett studerandeskyddsombud (väljs varje läsår) som ska informeras om aktuella arbetsmiljöfrågor och delta i skyddsronder.

Skolan ska se till att studerandeskyddsombudet får utbildning och ledighet som behövs för uppdraget.

Skolans lokaler och fysiska arbetsmiljö

Arbetslokalerna skall vara lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt och luft-, ljud- och ljusförhållanden ska vara tillfredsställande. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter anges att det skall finnas tvätt- och duschutrymmen i tillräcklig omfattning. Finns det idrottslinje eller idrottsprogram på skolan ställs krav på utökat antal duschar. Toalettrum skall vara avskilt och ha låsbar dörr, handikapptoalett skall vara tillräckligt rymlig. För dig som studerar ska det också finnas pausutrymmen, som är skilda från undervisningslokalerna och vilorum för tillfällig vila vid till exempel huvudvärk eller illamående.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?