Mobbning

Oftast kallas mobbning av vuxna för kränkande särbehandling. Till kränkande särbehandling hör mobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier (även sexuella trakasserier).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer krav på att arbetsgivaren dels ska planera och organisera verksamheten så att kränkande särbehandling förebyggs, dels snabbt ge stöd och hjälp åt den som utsatts för kränkande särbehandling.

Kränkande handlingar och beteenden kan aldrig accepteras oavsett om det sker mellan kursdeltagare eller om någon anställd på skolan är inblandad. Detta ska klargöras på ett tydligt sätt i verksamheten. Skolledningen har ansvaret för att visa, tillsammans med studerandeskyddsombuden, att det inte tolereras på skolan att någon kränks eller mobbas.

Rektor är ansvarig enligt arbetsmiljölagen att förebygga och åtgärda problem i arbetsmiljön. Ytterst ansvarig för verksamheten på en folkhögskola är dess styrelse. Om problem på skolan inte åtgärdas efter att de påpekats för rektor kan du kontakta Regionstyrelsens ordförande. Det ska finnas särskilda studerandeskyddsombud på skolan som du kan vända dig till om du inte får något gehör från skolans ledning. Om inga särskilda studerandeskyddsombud finns, kan du kontakta arbetsplatsens skyddsombud. 

Om trakasserierna har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kan det finnas anledning att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (do.se).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?