Start / Klarälvdalen / Om skolan / Regler och villkor / Intyg och behörighet

Intyg och behörighet

Här får du reda på hur du går tillväga om du behöver intyg, studieomdöme eller behörighet.

Kursintyg

Alla kurser på skolan ger ett specificerat kursintyg vid kursens avslut. Behöver du ett intyg på tiden, för till exempel a-kassa eller försäkringskassa, ber du administrationen om det.

Studieomdöme

Du som gått allmän kurs kan begära att få ut ditt studieomdöme. Detta görs skriftligt på speciell blankett i samband med kursens avslut och kan inte begäras i efterhand. Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning av alla dina lärare på skolan.

Som studerande kan du dock alltid vända dig till rektor och därefter till skolans styrelse och begära omprövning av omdömessättningen om du kan ange skäl för detta. Omprövningen görs skriftligen till rektor i första hand, därefter kan omprövning skriftligen begäras av styrelsen. Tidsgräns för omprövning är tre månader efter avslutad kurs.

Behörighet    

Deltagare på allmän kurs har möjlighet att få behörighet för vidare studier.

  • Grundskolebehörighet för att kunna söka utbildningar inom gymnasieskolan.
  • Allmän och särskild behörighet för att kunna söka utbildningar inom högskola eller universitet.

Möjligheten till de olika behörigheterna är beroende dels av skolgången före folkhögskolestudierna och dels av antalet år vid folkhögskolan. Dessutom ställs bestämda krav på studieresultat i de olika ämnena. Folkhögskolan följer Folkbildningsrådets anvisningar och riktlinjer. Tillsammans med din kursansvarige lärare görs en individuell studieplan som passar just dig och dina syften med din studietid hos oss.

Om behörighet och studieomdöme på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats.

Om behörighet och studieomdöme på Folkbildningsrådets webbplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?