Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Bild och form / AiR Värmland / AiR Värmland i Gustavsfors

AiR Värmland i Gustavsfors

Det är inte överdrivet att beskriva att AiR Värmlands första residens, Gustavsfors i Hagfors kommun, som ett konstprojekt med många utmaningar. De danska konstnärerna Sara Nielsen Bonde och Sidsel Bondes tillbringade en orienteringsvecka på platsen i början av september 2019, därefter blev inget som planerat. Men allt genomfördes.

– Platsen var inte förhandlingsbar och tanken på att ställa in fanns inte, säger Sabina Ostermark, en av konstnärerna i Innan Luften Går Ur (ILGU), som genomfört ett residens under pandemin.

Platsens betydelse fanns med redan vid utlysningen av residenset. En grundläggande tanke med ett residens som genomförts är att människorna som finns på platsen till vardags har en viktig roll i det som sker.
– Hösten 2019 började vi med att berätta om residenset genom att lägga lappar i allas brevlådor. Vi insåg att det behövdes mer och har jobbat aktivt med att knyta vårt arbete till människor och händelser. 

Intryck och avtryck

Residenset har gett konstnärliga intryck och avtryck som lever vidare på olika sätt. Istället för att återvända till Gustavsfors i maj blev residenskonstnärerna Sara och Sidsel instruktörer och konstnärsgruppen fick uttolka instruktioner till skulpturerna Spår och Marklyft och installationen Nattesyn. Therése Olsson har också skapat en skulptur av hundratalet väderbarometrar, inspirerad av möten med SMHIs Lena Simonsson. Möten och samtal om nyckelharpan, vädret och fladdermössen samt en radiosändning med lokalhistorieforskare Valter Berg, poeten Jonas Gren i samtal med författare Helena Granström hör också till.

Allt som hänt i Gustavsfors under projekttiden finns samlat på ILGU:s webb, se faktaruta nedan.

Vad har residenstiden i Gustavsfors betytt för er som konstnärer?
– Ett residens ger influenser och inspiration. Det förmerar och skapar nya kompetenser. Människor som finns på en plats till vardags erbjuds att ta del av hur ett konstnärsresidens lever över tid.

– Genom finansieringen bidrar residenset till att frigöra arbetstid. Vi kunde ansöka om semester från våra brödjobb och ägna oss åt konsten och platsen.

Era tankar om utmaningarna?
– Visst har det varit tufft emellanåt. Ända fram tills den 21 mars trodde vi att konstnärerna skulle komma i maj. I denna glesbygd är det gott om avstånd. Landsgränserna satte dock stopp för detta och istället för konstnärer kom det flera stora postförsändelser med bland annat latex och instruktioner. Pandemins andra våg kom nära inpå finissagen och vi fick tänka om igen och anpassa programmet.

– Vi är dock en liten konstaktör och är vana vid omständigheter. Förändring är ofrånkomlig i allt.

Samverkan med Hagfors kommun

Hagfors kommun har varit en viktig samverkanspart för både regionen och konstnärsgruppen. I november 2020 ordnade kommunen en digital finissage som innehöll ett samtal med de danska konstnärerna Sara Nielsen Bonde och Sidsel Bonde.

Kulturchef Tina Bergenbrink. Vad har residenset betytt för er?
– Ett residens innebär att vi lyfter konsten. Jag, och många med mig, har pratat om konstnärerna i Gustavsfors i olika sammanhang. Vi får en naturlig anledning att prata med politiker och andra beslutsfattare om det som finns men vanligtvis inte syns. I år fick vi möjlighet att ha ett internationellt utbyte, det satte oss på kartan.

– Konstintresset finns hos många kommuninvånare. Samtidskonsten som konstnärsgruppen och residenset står för är mer okänt och behöver presenteras för att människor ska bli nyfikna och få uppleva. Att visa bredden inom kulturområdet ser jag som en del av kommunens uppdrag.
– Det var tråkigt att pandemin hindrade oss att genomföra allt vi hade planerat men Konstnärsgruppen har varit fantastiska på att hitta nya sätt och möta utmaningarna.

Hur tycker ni att samverkan har fungerat?
– Vi hade inte kunnat göra detta utan Region Värmland. Den kontakten har varit ovärderlig. Vi behövde någon att kroka arm med, någon som har kontakt med de nationella nätverken. Marita Axelsson Nordlund, bjöd in till ett samtal. Hon såg möjligheterna och vi krokade i. 

Hur tänker du om residensformen för att nå de kulturpolitiska målen – Hög kvalitet alla invånare i Värmland?
– Detta är ett sätt att verka för och utforska nyskapande konst. Samtidigt bidrar det till att våra kommuninvånare får ta del av samtidskonst av hög kvalitet.

Samtidskonst

I faktarutan om AiR Värmland så står det att inriktningen är samtidskonst. Marita Axelsson Nordlund, projektledare Bild och form, beskriver samtidskonst så här.

 • Samtidskonsten handlar om vår egen tid, oss själva och olika sätt att se på världen. Den refererar till den konst som görs i vår samtid, konst från sent 1960-tal till och med nu.
 • Samtidskonsten är ofta politisk och teoretisk.
 • För samtidskonsten är konstnärens idé central och avgör teknik och form.
 • Mötet med publiken är viktig och kan ibland bli en del av konsten/konstinstallationen.
 • Publiken/betraktaren är den som bidrar med tolkningar och betydelser som blir olika beroende på publikens referenser, erfarenheter och sätt att tänka.
 • Konsten kan hjälpa oss att ifrågasätta vad vi tror vi vet om omvärlden.

 Se filmen som visar installationer och annat som hände under residenstiden.

Sidsel Bondes verk Spår under avslutande moment av placering. Foto Sabina Ostermark

Gustavsfors Hembygdsgård sommaren 2020. Besökare och avstånd. Therése Olsson med sin dotter Selma. Foto Sabina Ostermark

Arbete i danspaviljong. Gjutningar var en del i produktion av det platsspecifika verket Marklyft. Foto Sabina Ostermark

Planering, sen kväll i storstugan. Therése Olsson och Marcus Sjögren med hjälpredor. Foto Sabina Ostermark.

Möte med nyckelharpsmästare Bertil Hallgren. Foto Emil Jessen.

Konstnärerna Sidsel Bonde och Sara Nielsen Bonde

Konstnären Sidsel Bonde sitter vid vattnet och klipper vetestrån.

Biografi

Sidsel Bonde är född 1992 Sønderborg, Danmark. Sidsel arbetar med platsspecifika installationer i jordbrukslandskap och med publikationer i experimentella format. Hon har deltagit i flera internationella utställningar och residenceprogram med fokuset på ekologi och klimatkris. Senast på det tvärvetenskapliga residencet LandXcapes i Puglia, Italien av BJCEM samt det konstnärsdrivna Land404 i Blekinge, 2018.

Dessutom har Sidsel Bonde ställt ut på bland annat Bergen Kunsthal i Norge, Academiae Biennale i Bolzano, Charlottenborg Kunsthal i Köpenhamn och Tønder Kunstmusuem i södra Jylland. Hon har en Master of Fine Arts från Kunstakademiet - Institutt for Samtidskunst i Bergen (2019) och en kandidatexamen från The Danish Royal Academy of Fine Art, School of Design, i Köpenhamn (2015).

Foto av konstnär Sara Bonde.

Biografi

Sara Nielsen Bonde är född 1992 Sønderborg, Denmark. Sara har ägnat sig åt konst sedan 2011, när hon började studera på BGK Syd på Sønderjyllands Kunstskole. 2014 kom hon in på det femåriga programmet i fri konst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där hon tog sin master våren 2019. Under studierna på Kungliga Konsthögskolan har hon dragits till platser med nära koppling till naturen. Detta har lett till flera resor utomlands, bland annat en termin som utbytesstudent på Kunstakademien i Tromsø.

Sara har deltagit i nationella och internationella grupp- och separatutställningar, till exempel Fossils from Future, 2016 i samarbete med Jonas Bentzer på Museo de la Ciudad de Queretaro i Mexico. Senast hade hon en separatutställning på Artipelag i samband med sin utnämnelse som årets Fredrik Roos stipendiat 2019.

AiR Värmland Gustavsfors anordas med stöd av Kulturrådet, IASPIS Konstnärsnämnden, Hagfors kommun och Region Värmland.

Mer om konstföreningen samt översikt av dokumentation

Konstnärsgruppens namn Innan Luften Går Ur

Det finns en bra historia bakom konstnärsgruppens namn Innan Luften Går Ur. Här är konstnärsgruppens egen berättelse: Betydelsen av plats (det som ibland kallas genius loci) tillsammans med en saknad och ett behov är upprinnelsen till ILGU. Det var inför konstrundan 2013. Igen var det betonggjutningar av rabarberblad, tovade saker och akvareller och det är inget fel i det men det saknades variation. Så Oscar Carlsson och Therese Olsson anmälde Dragsjöberg som ett nytt stopp på konstrundan och sen var Innan Luften Går Ur ett faktum. Det är ett märkligt namn, men också väldigt konkret. Det vi gör håller på tills luften går ur oss.

Residens 19/20 - Innan Luften Går Ur

Plats Gustavsfors. Gustavsfors hör till periferin av både Finnskogen och Bergslagen.Här börjar Tiomilaskogen, som sträcker sig utan någon tätort ända till Malung i Dalarna.Sedan 1917 har SMHI en väderstation i Gustavsfors som innehar länets köldrekord -42 grader både 1917 och 1918.

AiR Värmland Gustavsfors hembygdsgård 2019-2020. Innehåll:

 • Kortfilm som visar installationer och annat som hände under residenstiden (finns även på denna webbsida).
 • Närradiosändning (Tillstånd Oscar Carlsson) Samtal om upplösningen med Jonas Gren och Helena Granström.
 • Publikation av Sabina Ostermark. Startar med kulturarvsdagen september 2019 och berättar om allt som hänt under 2020.
 • Finissage Hagfors kommun 2020-11-30
 • Innan Luften går urs webbplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?