Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Bild och form / AiR Värmland / Om projektet AiR Värmland

Vad är Artists in Residence Värmland?

Kulturavdelningen, Region Värmland driver paraplyorganisationen Artists in Residence Värmland (AiR Värmland) genom ett samarbete med konstnärer och konstverksamheter i regionen.

En stig som leder till en stuga som skymtar i horisonten är omringad av lövskog. Till höger i bilden finns ett cirkulärt grafiskt element med texten AIR Värmland.

De besökande konstnärerna knyts till platser med andra verksamma konstnärer/institutioner. I dialog med konstnärer i Värmland arbetar konstnärerna med samtidskonst på en specifik plats tillsammans med intresserade personer i närmijön.

Stärka det lokala kulturlivet och möjligheten till samverkan

Syftet med projektet är att skapa mötesplatser där ett kunskapsutbyte kan ske som i sin tur kan bidra till konstnärlig utveckling. Här skapas platser för konstnärer att utvecklas, visa, processa och producera sina verk. Vi vill stärka det lokala kulturlivet i kommun och region så att fler får möjlighet att ta del av och möta konsten. Vi vill också stärka möjligheten till samverkan mellan olika parter som konstnärer, civilsamhället, nationella aktörer, näringslivet, kommun och region.

"Vitaliteten i den konstnärliga kreativiteten är nödvändig för utvecklingen av levande kulturer och för att demokratiska samhällen ska fungera."

- Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet – rapport från FN:s särskilda rapportör för kulturella rättigheter Farida Shaheed (2013).

Artists in Residence Värmland

Arrangörer

Projektet AiR Värmland drivs av Region Värmland med stöd från Kulturrådet, IASPIS Konstnärsnämnden och ibland i samverkan med berörda kommuner. Se respektive residence.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?