Till startsidan

Konstnären Julia K. Persson

Konstnären Julia K. Persson vistades på Kyrkeruds folkhögskola hösten 2022. Julias konstnärliga uttryck sker framför allt genom lera och keramik.

Residenskonstnär Julia K. Persson

Residenskonstnären Julia K. Persson i sin verkstad

Kroppar, tankar och omgivningar

Julia K. Persson (f. 1992) har en kandidatexamen i arkitektur från Lunds arkitektskola, har studerat keramik i två år på Capellagården, Öland, och har nyligen tagit sin masterexamen i materialbaserad konst på Konsthögskolan i Oslo.

I sitt konstnärliga arbete utforskar Julia relationen mellan våra kroppar, tankar och omgivningar. Med en bakgrund inom arkitektur intresserar hon sig för hur vi uppfattar och värderar objekt, material och platser i vår byggda miljö.
Julia arbetar med keramisk skulptur och installationer i lera och andra material. Hon arbetar med både abstrakt och figurativ form, och intresserar sig både för påhittade och existerande igenkänningsbara former, symboler och arketyper. I verken används arkitektoniska former ofta som både kontrast till, och metafor för, kroppen. Genom att använda lera och keramik i dess olika stadier, från vått till bränt, utforskar hon vad de olika materialiteterna kan uttrycka och representera.

Utställningar

Julias verk har ställts ut på bland annat Norska paviljongen på London Craft Week 2022, Pyton Site i Oslo och på Höganäs Konsthall. Det senaste året har hon fått flera stipendier, bland annat från Norwegian Crafts, Norska kulturrådet, J.L. Eklund och BKH.

"Slipping through my fingers" (2022) är ett av Julia K. Perssons verk. Stengods, engobe, glasyr och vatten.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?