Till startsidan

Pågående samarbeten

Här hittar du information om gemensamma aktiviteter och samarbeten mellan Sverige och Norge. Du är välkommen att höra av dig om du vill veta mer om pågående samarbeten i din kommun.

Sverige och Norge samarbetar inom ett flertal områden. Bland annat genom EU-programmet Interreg och Nordiska ministerrådets gränskommittéer. Nedan följer ett axplock av de områden och projekt där länderna har ett samarbete.

Institutionella gränssamarbeten

  • Grensetjänsten Norge-Sverige
  • Gränsrådet
  • ARKO-samarbetet (Nordiska ministerrådet)
  • Gränskommittén Värmland-Østfold (Nordiska ministerrådet)
  • Gränskommittén Innlandet-Dalarna, där Region Värmland deltar som samarbetspartner (Nordiska ministerrådet)

Övriga samarbeten – projekt som genomförs inom ramen för Interreg Sverige-Norge

ABC – Across Border Collaboration

I projektet Across Border Collaboration arbetar tre svenska och tre norska gränskommuner med gemensamma platsutmaningar. Det övergripande målet för projektet är att skapa en starkare gränsregion genom lärande och samverkan över gränser, för att utveckla platser både som lokalsamhällen och destinationer.

Circular Bioeconomy Arena

Ökad cirkularitet är en förutsättning för att utveckla morgondagens skogsprodukter och tjänster. I projektet samverkar aktörer i Norge och Sverige för att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag genom att innovera cirkulära produkter och tjänster från den skogliga bioekonomin både regionalt och internationellt.

Cross Border Cyber Capacity

Initiativet samlar framstående aktörer inom cybersäkerhet i Sverige och Norge med uppdraget att stärka affärsutvecklingen inom området och samtidigt öka tillgången till expertis och kunskapsdelning inom och över nationsgränserna.

Design, konst och arkitektur som reseanledning

Syftet med projektet är dels att etablera ett nätverk med aktörer vilka har anknytning till design- och arkitekturbaserade upplevelser, samt att utveckla attraktiva och hållbara besökskoncept via marknadsstyrd affärs- och produktutveckling.

ExpandE

Projektet vill stärka arbetsmarknadens effektivitet genom att skapa förutsättningar för unga långt från arbetsmarknaden att bli anställningsbara på andra sidan gränsen.

SAIL (Samarbete-Arbetskvalificering-Inkludering-Livsmästring)

Projektets huvudmål är att utmana och utveckla arbetsmarknadens stödsystem så att en större andel unga utanför arbetslivet kan delta på egna villkor.

Grön industriväxt

Grön industriväxt är ett projekt som genomförs över gränsen mellan Sverige och Norge och som riktar sig till små och medelstora tillverkande företag i Värmland och Kongsvingerregionen. Projektets huvudområden är hållbarhet, digitalisering och framtidens kompetens i den gröna omställningen.

Om Interreg

Interreg är ett EU-program som ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhället inom fem insatsområden:

  • Ett smartare Europa, med fokus på innovation och utveckling samt små och medelstora företags konkurrenskraft
  • Ett grönare Europa, med särskild inriktning på Klimatanpassning och cirkulär ekonomi
  • Ett mer socialt Europa, som främjar utvecklingen av utbildningar, arbetsmarknadsfrågor samt hållbar kultur och turism.
  • Ett starkare Europa, eller” Small Places Matter”, som stimulerar sammanhållningsskapande insatser inom gränsregionen.

Inom programmet samarbetar fem svenska regioner och tre norska regioner. Regionerna representerar tillsammans ett program som bygger på gemensamma utmaningar, styrkeområden och specifika förutsättningar med fokus på gränsregionala mervärden och hållbarhet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?