Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Regional utveckling / Internationellt / Norge / Sverige-Norge – Gränslösa visioner

Rapport om gränslösa visioner

Region Värmland presenterar rapporten ”Sverige-Norge – Gränslösa visioner”. Rapporten innehåller statistik som beskriver hur viktiga länderna är för varandra och intervjuer av personer som har Sverige-Norge som sitt uppdrag och högt på agendan.

Den nära relationen mellan Sverige och Norge är unik i världen. Region Värmland vill på detta sätt bidra till att stärka relationen, och visa att det finns en vilja till samhandling inom en rad olika utvecklingsområden. Det är så mycket som förenar oss – historia och kultur, det geografiska läget, ekonomiska och sociala band. Tusentals invånare arbetspendlar till det andra landet, framför allt från Sverige till Norge.

Sveriges viktigaste handelspartner

Ekonomiskt är länderna helt beroende av varandra. Visste du till exempel att Norge är Sveriges främsta handelspartner – och Sverige är en av Norges viktigaste. Företag som vill expandera ut på en internationell marknad väljer i första hand att ta steget in i grannlandet. Det finns en trygghet i likheten och språket.

2019 enades Nordiska ministerrådet kring visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region. Under pandemin utmanades samarbetet mellan Sverige och Norge på grund av att gränsen under långa perioder hölls stängd. Tilliten till att ländernas samarbete inte ska påverkas lika mycket under framtida kriser behöver stärkas, inte minst då Sverige har för avsikt att inträda i Nato.

Åtta rekommendationer

Pandemins prövningar har även inneburit ökade kontakter och fler initiativ för att stärka relationen mellan länderna, och förhoppningsvis står vi stärkta av de erfarenheter vi bär med oss från pandemiåren.

Förstärkt och intensifierad dialog och samhandling på alla nivåer; Nationellt, regionalt och lokalt är avgörande för vår gemensamma förmåga att möta framtidens utmaningar. Rapporten mynnar därför ut i åtta rekommendationer kring fortsatt arbete om hur vi tillsammans behöver arbeta vidare för att stärka och underlätta relationen mellan länderna och dess befolkning.

Ladda ner rapporten Sverige-Norge – Gränslösa visioner (2023) Pdf, 17 MB.

Webbinarium om rapporten

Den 5 december 2023 arrangerades ett webbinarium där vi gick igenom våra åtta rekomendationer och ett urval av statistiken från rapporten. Medverkar gjorde Erik Evestam (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Stina Höök (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Johan Lundgren, utvecklingsledare och Samuel Gök, analytiker.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?