Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / Biblioteket som demokratisk arena

Bibliotekresidens

Under hösten 2022 kommer tre kulturskapare att ha en residensvistelsen i biblioteksmiljö. Det sker i regi av Region Värmland och i samarbete med kommunerna Kil, Kristinehamn och Storfors.

Bild på bibliotekshyllor ovanifrån

Foto av Nina Simonen (bilden har redigerats).

Syfte

Biblioteket utgör en stor del av vårt gemensamma offentliga rum. Genom att erbjuda kulturutövare residensvistelse på bibliotek vill vi ge möjligheten att utforska biblioteket som plats, skapa förutsättningar för möten och ge skapandeprocessen utrymme mitt i vårt offentliga rum.

Vad innebär residens?

Residens ser olika ut beroende på behov och förutsättningar. Grunden är att en kulturutövare ges tid, utrymme och resurser till fördjupat arbete inom sitt kreativa uttryck på en plats där denne normalt inte verkar. Ofta erbjuds kulturutövaren tillgång till boende på platsen. Inom ramen för denna utlysning arbetar kulturutövaren processinriktat utifrån ett uppdrag. Aktuella uppdrag och specifika förutsättningar för residensvistelserna återfinns under respektive kommun.

Aktuella bibliotekresidens

Hösten 2022 erbjuder Kulturavdelningen, Region Värmland, tre residens i Värmland med tre olika inriktningar; slöjd/konsthatverk i Kil, skrivande i Kristinehamn och dans i Storfors.

Här presenteras uppdragen och de tre kulturskapare som fått uppdragen.

Kristinehamns bibliotek

Uppdragets fokus är på skrivandet. I ansökan vände man sig till en författare, dramatiker, poet eller person som på annat sätt arbetar inom skrivande. Under vistelsen på Kristinehamns bibliotek handlar arbetet om att lyfta ungas berättande och intresse för skrivande. Fritidsgårdarna en viktig kontakt. Uppdraget handlar även om att utforska skrivande och litteratur som konstform samt hur biblioteksmiljön kan utvecklas för att bjuda in till skrivande.

Christofer Bocker, dramatiker


Storfors bibliotek

Uppdrag med fokus på dans. Residensdansaren ska tillsammans med kommunens invånare utforskar Storfors historia och framtid. Processen ska växa fram mellan dansaren och Storforsborna. Delaktighet och dialog är ledord. Besök i andra verksamheter/platser i kommunen och samarbeten med lokala aktörer uppmuntras. Som bibliotek och kulturnav i Storfors kommun vill vi ge både personal och biblioteksbesökare möjlighet att möta och lära sig mer om hur en skapandeprocess kan se ut. Vi vill stimulera till vardagliga möten mellan besökare och kulturutövare. Därför bör viss del av arbetsprocessen ske publikt i biblioteksrummet.

Sanna Allåker, dansare


Kils bibliotek

Slöjdaren/konsthantverkaren ska genom sitt hantverk arbeta med biblioteket som mötesplats. Uppdraget handlar om att tillgängliggöra slöjd/konsthantverk för bibliotekets besökare. Arbetet sker delvis publikt genom att viss del av arbetet sker i bibliotekets öppna ytor. I biblioteket finns en utställningsyta med stora fönster som vetter ut mot gatan och kan användas som ett skyltfönster för arbetet. Samarbeten med lokala slöjdare och konsthantverkare uppmuntras.

Åsa Dybwad Norman, textilkonstnär och konsthantverkare


Med stöd av Kulturrådet

Residensvistelserna är del i satsningen Biblioteket som demokratisk arena. Satsningen ägs av Kulturavdelningen, Region Värmland, med stöd av Kulturrådet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?