Till startsidan
Start /Statistik /Anmälningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga sjukdomar

Årsstatistik för anmälningspliktiga sjukdomar, Värmland, enligt Smittskyddslagen.


Diagnos

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Atypiska mykobakterier

9

3

4

14

6

11

Botulism

0

0

0

0

0

0

Brucellos

0

1

0

0

3

0

Campylobacterinfektion

210

157

81

108

119

128

Covid-19

-

-

6261

19936

46108

3502

Cryptosporidiuminfektion

2

17

17

7

7

13

Denguefeber

1

4

1

0

0

3

Difteri

0

0

0

0

0

0

Echinokockinfektion

1

2

4

0

1

0

EHEC (enterohemorragisk E.coli)

11

13

8

7

8

11

Entamöba histolytica

0

2

0

0

0

1

ESBL-producerande Enterobacteriaceae
lab-anmälningar

228

264

209

189

228

266

ESBLcarba

3

2

3

1

3

5

GAS, betahemolyserande grupp-A-streptokocker, invasiv infektion

29

30

15

5

9

35

Giardiainfektion

19

24

10

23

15

11

Gonorré

15

31

15

19

26

26

Gula febern

0

0

0

0

0

0

Haemophilus influenzae, invasiv infektion

4

11

2

0

6

9

Harpest (tularemi)

8

49

40

44

21

46

Hepatit A

1

0

0

1

1

0

Hepatit B

47

29

23

13

14

18

Hepatit C

56

26

45

44

51

32

Hepatit D

0

1

0

1

1

0

Hepatit E

4

1

0

3

0

1

Hiv-infektion

15

8

3

9

7

5

HTLV I och III

0

0

0

0

0

0

Kikhosta (pertussis)

11

0

1

0

0

1

Klamydia

795

712

812

669

753

727

Kolera

0

0

0

0

0

0

Legionellainfektion

9

5

5

5

9

6

Leptospirainfektion

0

0

0

0

0

0

Listeriainfektion

3

3

1

5

4

4

Malaria

3

12

1

1

2

3

Meningokockinfektion, invasiv infektion

0

1

1

0

0

0

Mjältbrand

0

0

0

0

0

0

Mpox

-

-

-

-

0

2

MRSA, meticillinresistenta gula stafylokocker

116

102

67

51

74

55

Mässling

0

0

0

0

0

0

Papegojsjuka (psittaci)

0

3

1

4

1

0

Paratyfoidfeber

0

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

0

Pneumokockinfektion, invasiv infektion

45

42

22

18

37

44

PNSP, pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G

5

2

1

1

14

7

Polio

0

0

0

0

0

0

Påssjuka

0

1

1

0

0

0

Q-feber

0

0

0

0

0

0

Rabies

0

0

0

0

0

0

Rotavirusinfektion

Anmälningspliktig fr o m juli 2022

12

30

Röda hund

0

0

0

0

0

0

Salmonellainfektion

45

49

28

34

30

38

Shigellainfektion

5

4

0

3

1

5

Sorkfeber (nephropathia epidemica)

2

0

2

3

8

2

Stelkramp

0

0

0

0

0

0

Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

0

0

0

0

0

0

Syfilis

1

3

6

3

1

3

TBE-infektion

12

21

10

19

27

31

Trikinos

0

0

0

0

0

0

Tuberkulos

9

8

7

5

10

2

Tyfoidfeber

0

1

0

0

0

0

Vibrioinfektion exkl. kolera

6

2

0

1

2

2

Virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber

0

0

0

0

0

0

Viral meningoencefalit (exkl. TBE)

19

21

8

12

18

17

VRE, vancomycinresistenta enterokocker

5

2

1

1

1

1

Yersinia

4

10

3

8

2

2

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?