Till startsidan
Start /Statistik /Anmälningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga sjukdomar

Årsstatistik för anmälningspliktiga sjukdomar, Värmland, enligt Smittskyddslagen.


Diagnos

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Atypiska mykobakterier

6

9

3

4

14

6

Botulism

0

0

0

0

0

0

Brucellos

1

0

1

0

0

3

Campylobacterinfektion

258

210

157

81

108

119

Covid-19

-

-

-

6261

19936

46108

Cryptosporidiuminfektion

1

2

17

17

7

7

Denguefeber

0

1

4

1

0

0

Difteri

0

0

0

0

0

0

Echinokockinfektion

0

1

2

4

0

1

EHEC (enterohemorragisk E.coli)

13

11

13

8

7

8

Entamöba histolytica

1

0

2

0

0

0

ESBL-producerande Enterobacteriaceae
lab-anmälningar

254

228

264

209

189

228

ESBLcarba

1

3

2

3

1

3

GAS, betahemolyserande grupp-A-streptokocker, invasiv infektion

17

29

30

15

5

9

Giardiainfektion

19

19

24

10

23

15

Gonorré

18

15

31

15

19

26

Gula febern

0

0

0

0

0

0

Haemophilus influenzae, invasiv infektion

8

4

11

2

0

6

Harpest (tularemi)

17

8

49

40

44

21

Hepatit A

0

1

0

0

1

1

Hepatit B

38

47

29

23

13

14

Hepatit C

54

56

26

45

44

51

Hepatit D

1

0

1

0

1

1

Hepatit E

2

4

1

0

3

0

Hiv-infektion

11

15

8

3

9

7

HTLV I och III

0

0

0

0

0

0

Kikhosta (pertussis)

10

11

0

1

0

0

Klamydia

819

795

712

812

669

753

Kolera

0

0

0

0

0

0

Legionellainfektion

2

9

5

5

5

9

Leptospirainfektion

0

0

0

0

0

0

Listeriainfektion

0

3

3

1

5

4

Malaria

7

3

12

1

1

2

Meningokockinfektion, invasiv infektion

1

0

1

1

0

0

Mjältbrand

0

0

0

0

0

0

MRSA, meticillinresistenta gula stafylokocker

119

116

102

67

51

74

Mässling

0

0

0

0

0

0

Papegojsjuka (psittaci)

1

0

3

1

4

1

Paratyfoidfeber

1

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

0

Pneumokockinfektion, invasiv infektion

55

45

42

22

18

37

PNSP, pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G

0

5

2

1

1

14

Polio

0

0

0

0

0

0

Påssjuka

3

0

1

1

0

0

Q-feber

0

0

0

0

0

0

Rabies

0

0

0

0

0

0

Rotavirusinfektion

-

-

-

-

-

12

Röda hund

0

0

0

0

0

0

Salmonellainfektion

75

45

49

28

34

30

Shigellainfektion

6

5

4

0

3

1

Sorkfeber (nephropathia epidemica)

3

2

0

2

3

8

Stelkramp

1

0

0

0

0

0

Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

0

0

0

0

0

0

Syfilis

4

1

3

6

3

1

TBE-infektion

15

12

21

10

19

27

Trikinos

0

0

0

0

0

0

Tuberkulos

14

9

8

7

5

10

Tyfoidfeber

0

0

1

0

0

0

Vibrioinfektion exkl. kolera

1

6

2

0

1

2

Virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber

0

0

0

0

0

0

Viral meningoencefalit (exkl. TBE)

18

19

21

8

12

18

VRE, vancomycinresistenta enterokocker

21

5

2

1

1

1

Yersinia

5

4

10

3

8

2

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?